Skip to content

Запасний резерв

by admin on November 15th, 2018

В листі ДФС від 08.11.2018 р. № 4730/6/99-99-15-02-02-15/ІПК дана консультація щодо податкового обліку резервів знецінення запасів:

“якщо підприємством ухвалено рішення здійснювати уцінку через створення резерву (забезпечення) знецінення запасів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, то в такому випадку виникають різниці згідно з п. 139.1 ст. 139 Кодексу для коригування фінансового результату до оподаткування”.

Висновок: відображати в МСФЗ-обліку зменшення корисності запасів через створення контрактивного резерву ризиковано з точки зору оподаткування. Адже недолугі формулювання п.139.1.1 та 139.1.2 ПКУ фактично ототожнюють резерви і забезпечення.
Безпечніше знецінювати запаси прямим списанням на витрати, як це передбачено в системі ПСБО. Такі уцінки не підпадають під податкові коригування.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS