Skip to content

МСФЗ 17 відтермінують

by admin on November 16th, 2018

На прохання багатьох страховиків Рада з МСБО розглянула питання про перенесення дати набуття чинності МСФЗ 17.
Попереднє рішення прийнято: МСФЗ 17 буде застосовуватися не з 2021, а з 2022 року.
Відтерміновано також буде і альтернативну опцію, надану страховикам в частині тимчасового звільнення від запровадження МСФЗ 9.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS