Skip to content

Нова модель обліку оренди: податкові ризики

by admin on December 3rd, 2018

Безкоштовний вебінар від “Практики МСФЗ”:
-новий актив та новий борг – амортизація+ дисконтування,
-нові і старі дефініції ПКУ: співіснування,
-обрання та підтвердження належних ставок дисконтування,
-ризики “перехідних” перерахунків – вплив на нерозподілений прибуток,
-ПДВ в операціях фінлізингу проміжного арендодавця,
-тонкощі “тонкої” капіталізації – оренда від нерезидента.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS