Skip to content

Використання в МСФЗ-звітності інших баз стандартизації

by admin on November 29th, 2010

Питання:

            Чи може звітність, яка складена за МСФЗ, опиратися на стандарти, які не належать до системи МСФЗ ?

            Загалом МСФЗ-звітність має відповідати всім стандартам МСФЗ.

            Ця вимога чітко та суворо встановлена параграфом 16 МСБО 1.

            Проте розмаїття сучасної бізнес-діяльності є надзвичайно широким.

            Отже, інколи підприємства відчувають дефіцит стандартизаційних вказівок щодо відображення в звітності окремих операцій чи елементів обліку.

Буває так, що ті чи інші операції підприємства просто не вкладаються в стандартизаційні вимоги МСФЗ.

Спеціально для таких випадків в параграфах 10-12 МСБО 8 передбачена можливість використання керівниками підприємства професійних суджень, які можуть базуватися на «положеннях інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розробки стандартів».

Прикладом такої політики може бути МСФЗ-звітність за 2009 рік компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго, де міститься інформація про наслідування вимог бухгалтерських стандартів Великої Британії (UK GAAP):

«Якщо наразі немає спеціальних керівництв МСФЗ <…> Група розробляє політику, яка відповідає положенням UK GAAP»

(As there is currently no specific IFRS guidance <…> the Group has developed a policy that is consistent with the pronouncements under UK GAAP).

Коли серйозно ставитися до вимог українського законодавства про те, що національні стандарти не можуть суперечити МСФЗ, то ми можемо дійти висновку про те, що деякі спеціальні положення системи ПСБО (UA-GAAP) можуть бути застосовані при складанні МСФЗ-звітності українськими підприємствами.

Втім, це можливо тільки тоді, коли зазначені положення дійсно не суперечать МСФЗ-вимогам.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS