Skip to content

НПО-облік: коментар спрощень

by admin on December 6th, 2018

Кристфер Гордон (Christopher M. Gordon) в JofA коментує зміни до порядку обліку неприбутковими організаціями, що були внесені ASU No. 2016-14, та набувають чинності цього року.

Серед іншого автор аналізує зміни до структури та класифікації чистих активів та витрат НПО, послаблення вимог щодо узгодження різноформатних звітів про рух грошових коштів.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS