Skip to content

Оприлюднення: впевненість та доцільність

by admin on December 12th, 2018

В листі Мінфіну від 07.12.2018 р. № 35210-06-5/32299 пояснюється процедура оприлюднення фінзвітності. Зокрема в листі йдеться про великі непублічні підприємства:

“великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства, інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком, починаючи з фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до вимог абзаців другого та третього частини третьої статті 14 Закону та з урахуванням статті 13 Закону, відповідно до якої звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік”.

Разом з цим висновком в тому ж листі великим “непублічникам”, які переходять на МСФЗ, надано рекомендацію щодо оприлюднення звіту на рік раніше:

“з метою надання впевненості щодо показників фінансової звітності підприємств, наведених в абзаці другому частини третьої статті 14 Закону, які вперше застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) з датою переходу 01.01.2018 та перераховують проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018 за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”, доцільно оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на веб-сторінці починаючи з фінансової звітності за 2018 рік“.

Цікаво дізнатися про те, яку саме звітність за 2018 рік Мінфін вважає за доцільне оприлюднити: ту, що складена за ПСБО, чи ту, що перерахована з метою подання порівняльних даних у складі першої фінзвітності за МСФЗ за 2019 рік?
Коли вже працівники Мінфіну навчаться висловлювати свої думки так, щоб їх можна було зрозуміти?

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS