Skip to content

ПРАКТИКА МСФЗ – січень 2019

by admin on January 4th, 2019

Електронна версія журналу.

«Орендні» зміни до ПКУ
(коментар до Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIIІ)

Лондон нам у поміч
(коментар до листа МФУ від 24.09.2018 р. № 35210-06-5/24914)

«Подвійна трансформація»: точки зору НКЦПФР та ФПБАУ
(коментар до листа НКЦПФР від 05.11.2018 р. № 40/01/32464 та роз’яснення ФПБАУ від 22.12.2018 р. № 1)

Виведення з експлуатації: податкова амортизація
(коментар до ІПК ДФСУ від 19.07.2018 р. № 3171/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Право на компенсацію: умовне та безумовне
(коментар до листа МФУ від 27.09.2018 р. № 35210-01-2/25320)

МСФЗ: «малі» зміни 2019 року
Головною подією 2019 року, безумовно, є МСФЗ 16 «Оренда». Цій «великій» зміні присвячено багато коментарів та публікацій. Але запровадженням у 2019 році нових правил оренди МСФЗ-стандартизатори не обмежилися. До системи міжнародних стандартів було внесено ще кілька «малих» змін, що набули чинності з 2019 року. У цій статті проаналізовано саме їх.

«Зараз дуже багато уваги приділено короткостроковим результатам»
Сьогодні ми розмовляємо з професором Університету Міссісіпі Дейлом Флешером (Dale L. Flesher), який відомий не тільки своєю викладацькою діяльністю в бухгалтерській школі Паттерсона (Patterson School of Accountancy), але й актуальними публікаціями в найавторитетніших фахових виданнях. У 2018 році CPA Journal відзначив його почесною нагородою за найкращу статтю року.

Укрпошта: як досягти компромісу між МСФЗ та місцевим законодавством?
Наш гість сьогодні — Наталія Сердюк, головний бухгалтер ПАТ «Укрпошта». Наша розмова — про надзвичайно цікаві особливості корпоративного обліку та про те, як реалії українського сьогодення віддзеркалюються в МСФЗ-звітності. Уважні читачі дізнаються про те, як окупація впливає на формат звітів та дисконтування боргів, як минула гіперінфляція здатна коригувати нерозподілений прибуток та як традиції вітчизняного бухобліку можуть відобразитись у деяких статтях МСФЗ-звіту.

Компоненти оренди: кожному своє, або Як орендареві обліковувати «комунальні» та інші компенсації?
Уперше застосовуючи МСФЗ 16 «Оренда», бухгалтери матимуть справу з компонентами — терміном, який раніше не вживали. Проте знайомство з новим терміном показує, що компоненти були завжди, а новизна полягає в тому, що їх тепер необхідно інакше визнавати й відображати в обліку. МСФЗ 16 називає окремими компонентами договору право використовувати базовий актив та отримувати інші ресурси, які не є орендою, у межах того самого договору. І, напевно, усі відразу згадають про комунальні та інші супровідні для оренди платежі. Компонентами договору оренди будуть і окремі об’єкти оренди, якщо їх декілька.

Cубституція: скільки дахів на вашій будівлі?
Аналіз фейсбукового спілкування українських бухгалтерів свідчить, що звичайна, здавалося б, операція заміни (субституції) частин основних засобів викликає дуже багато суперечок у професійному середовищі. Мета цієї статті — з’ясувати головні особливості обліку такої операції та допомогти бухгалтеру уникнути поширених халеп.

Дезагрегація доходів
У 2019 році більшість підприємств, що складають звітність за МСФЗ, вперше подає звітність, яка має відповідати МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Новий стандарт значно розширив коло вимог щодо розкриття інформації про доходи. Зокрема, багато питань у наших читачів виникло з приводу належного подання в примітках до звіту даних про дезагрегацію доходів. Проаналізуємо зазначені вимоги та розглянемо деякі поради щодо їх дотримання.

«Недобровільне» будівництво: яку модель обрати?
У практиці міської забудови компанії, які зводять житлові об’єкти, інколи стикаються з вимогами місцевої влади щодо будівництва об’єктів соціальної інфраструктури. Про можливі моделі обліку таких об’єктів у забудовників розповімо в цій статті.

IT-доходи: розподіл ціни та належна періодизація
У фокусі нашої уваги сьогодні два питання, які часто постають перед бухгалтерами IT-компаній: питання оцінки компонентів пакетної реалізації та питання визначення моменту визнання доходу під час продажу ліцензій на програмні продукти.

Сільське господарство: рента, форварди, верба
Сьогодні ми розглянемо три цікавих запитання, що надійшли від наших передплатників, які працюють у галузі сільського господарства.

Штрафи з податку на прибуток: подання
У 2018 році після податкової перевірки наше підприємство нарахувало та сплатило до бюджету штраф з податку на прибуток.
Чи слід відобразити суму штрафу у Звіті про сукупний прибуток за статтею витрат з податку на прибуток?

Мастильний компонент
Чи можна мастило (оливу), яке заливається у двигун транспортного засобу, обліковувати як окремий компонент об’єкта основних засобів?

МСФЗ 16: проміжне застосування
Відповідно до параграфа В1 МСФЗ 16 «Оренда» суб’єкт господарювання застосовує цей стандарт до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або пізніше.
Підприємство складає фінансову звітність щоквартально. Коли слід починати застосовувати нову модель обліку оренди: тільки за підсумками 2019 року чи вже у проміжних звітах за перший квартал, півріччя та 9 місяців 2019 року?

МСФЗ 1 + МСФЗ 16
Ті підприємства, які переходять від національних стандартів до МСФЗ, мають керуватися приписами спеціального стандарту МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». У ньому є особливі положення, які стоcуються нюансів переходу від старих правил обліку оренди до нових алгоритмів МСФЗ 16 «Оренда».

МСФЗ-перехід: початок амортизації
Підприємство не нараховує амортизацію щодо тих основних засобів, які ще не введено в експлуатацію. Чи слід розпочати амортизацію таких об’єктів у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами?

Трансфертна агрегація
Відповідно до п.п. 39.2.1.7 ПКУ однією з ознак визнання операцій контрольованими є показник річного доходу платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку. Якщо цей показник перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, то в разі дотримання інших умов підприємство стає об’єктом трансфертно-цінового регулювання.
Але ті підприємства, що звітують за МСФЗ, не мають чітко визначених «правил бухгалтерського обліку». Адже міжнародні стандарти регламентують не процес обліку, а результат обліку — фінансову звітність. Чи може підприємство, яке складає МСФЗ-звітність, самостійно сформувати власні «правила бухгалтерського обліку» і вплинути на обрахунок показника річного доходу?

Додаткові звіти в системі МСФЗ: чи мають право на життя?
У сучасному бізнес-середовищі поряд зі звичними формами фінансової звітності вагоме місце починають займати інші додаткові звіти. Незабаром і українським бухгалтерам доведеться поринути у вир складання нових для себе звітів. Яке ж місце таких додаткових звітів у системі МСФЗ? З’ясуємо.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS