Skip to content

ТЦУ-поради від E&Y

by admin on January 9th, 2019

Тетяна Веретенник подає аналіз деяких практичних аспектів застосування регламенту трансфертного ціноутворення.

“Приклад 1 – Контрольована операція: Підприємство Ф. є виробником споживчих товарів за замовленням пов’язаної особи – нерезидента Ш. Для виконання замовлення підприємство Ф. закуповує необхідні матеріали та сировину та виготовляє продукцію відповідно до специфікацій, наданих замовником. Вироблена продукція експортується з України. Підприємство Ф. не використовує в цій операції торговельні марки (права на які належать замовнику), не здійснює витрат на рекламу, маркетинг, збут готової продукції. В операції з виробництва на замовлення підприємство Ф. не має на меті розповсюдження продукції на локальному ринку, що потребувало б значних витрат на просування та пошук споживачів продукції. У цьому випадку споживач один – це замовник. У підприємства Ф. немає необхідності у залученні додаткового персоналу, який займається маркетингом, рекламою та збутом продукції. Підприємство Ф. не несе жодних ризиків, пов’язаних з реалізацію продукції кінцевому споживачу. Валовий прибуток підприємства Ф. за звітний період за такою контрольованою операцією із нерезидентом Ш. склав 10%. Після вирахування операційних витрат (адміністративних та інших), частка яких незначна, показник операційної рентабельності підприємства Ф. складає 8%.

Ситуація 2 – Неконтрольована операція: Водночас, потенційно зіставне підприємство Н. виробляє аналогічну споживчу продукцію, що реалізовує на локальному ринку під власними торговельними марками. Так само, як і підприємство Ф., підприємство Н. закуповує необхідні матеріали та сировину, з якої виготовляє готову продукцію. Однак, на відміну від підприємства Ф., підприємство Н. здійснює витрати на просування, рекламу, маркетинг та збут готової продукції, має власну дистриб’юторську мережу. Через те, що необхідно покривати зазначені витрати на збут і просування власної продукції, валова маржа підприємства Н. становить 50%, у той же час після вирахування операційних витрат (на збут і просування) показник операційної рентабельності підприємства Н. становить 8%”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS