Skip to content

GRI-звіт від Делойт

by admin on January 15th, 2019

Український Делойт оприлюднив власний звіт зі сталого розвитку за фінансовий 2018 рік (червень 17 – травень 2018) за стандартами Глобальної Ініціативи Звітування (GRI).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS