Skip to content

Пов’язаність: зарплатне некоригування

by admin on January 28th, 2019

В листі ДФС від 17.01.2019 р. N 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК розглянуто проблему незастосування коригування на суму створених забезпечень – пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 ПКУ. Нагадаємо, що коригування не застосовується до забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці.
На радість платникам податків ДФС не обмежується показниками статистичної Інструкції №5, та йде шляхом розширеного тлумачення категорії “інших виплат, пов’язаних з оплатою праці”:

“Види інших виплат, що не належать до фонду оплати праці, встановлено розділом 3 Інструкції N 5.

Так, виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором, зокрема, на народження дитини, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективними договорами, видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій, а також матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, зокрема, на поховання, відносяться у тому числі до складу інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

У бухгалтерському обліку розкриття інформації про витрати підприємства на виплати працівниками здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. N 601, та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19) “Виплати працівникам“.

Отже, виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором, зокрема, на народження дитини, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективним договором, видатки підприємства на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій, а також матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, зокрема, на поховання, відносяться до виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Фінансовий результат до оподаткування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств не підлягає коригуванню згідно з підпунктами 139.1.1 та 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу на суми таких виплат”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS