Skip to content

AI: загроза чи виклик?

by admin on February 1st, 2019

АССА разом з євродепутатми та E&Y повели дебати щодо ролі штучного інтелекту (АІ) в розвитку фінансів та аудиту.
“Дебати підтвердили, що аналітичні дані та АІ можуть мати значні переваги для якості аудиту та створювати можливості, а також ризики стосовно процесу аудиту. Інструменти цифрового та штучного інтелекту будуть критично важливими для задоволення потреби постійно переглядати очікування щодо аудиту та гарантії.”

В той же час дослідження СІМА свідчать, що ймовірність заміни бухгалтерів та аудиторів комп’ютерами складає 94%.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS