Skip to content

Доходи КУА за МСФЗ 15

by admin on February 4th, 2019

Публікація УАІБ.

“Компанія може визнавати дохід у сумі, на яку вона має право виставити рахунок (параграф Б16 МСФЗ 15).

Враховуючи зазначене, дохід від винагороди, що визначається як відсоток вартості чистих активів інституту спільного інвестування Компанія може визнавати на кінець місяця у сумі, що відповідає проведеному розрахунку. При цьому зазначаємо, що для Компаній, що управляють активами відкритих інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів, потрібно передбачити обліковою політикою, що дохід визначається кожного робочого дня.

Винагорода, що визначається у співвідношенні до приросту вартості чистих активів інституту спільного інвестування (у разі наявності) визначається за результатами року.

Дохід від премії за результатами діяльності за звітний рік (у разі наявності) нараховується за результатами року.

Результат визначення розміру винагороди за управління активами оформлюється актом виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS