Skip to content

Ціна обов’язку – 1%

by admin on February 4th, 2019

Проект Постанови КМУ:

“Визначити, що розмір внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, становить 1 % суми винагороди за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес
(без урахування податку на додану вартість)”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS