Skip to content

Прискорена без бухобмеження

by admin on February 5th, 2019

В листі ДФС від 29.01.2019 р. № 305/6/99-99-15-02-02-15/ІПК йдеться про співідношення податкового та бухгалтерського термінів амортизації у випадку застосування спеціальних норм щодо прискорення податкової амортизації.
Висновок вельми ліберальний:
“…Відповідно до пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням наступного.
У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.
<...>
Під час застосування положень п. 43 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу норми п. 138.3 ст. 138 Кодексу не застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації основних засобів.
Таким чином, платник податку на прибуток має право застосувати у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації (два роки) для основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) незалежно від строку корисного використання таких основних засобів з метою амортизації у бухгалтерському обліку за умови, що виконуються вимоги, передбачені п. 43 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS