Skip to content

Рекомендаційні рекомендаії

by admin on February 7th, 2019

Мінфін вирішив змінити деякі акценти в регулюванні складання Звіту про управління.
Наказом від 18 січня 2019 року № 27 було внесено зміни до відповідних Методрекомендацій.
Мінфін кілька разів наголосив в тексті документу, що зміст цього документу є рекомендаційним. Для особливо обдарованих, кому назви документу замало, щод додуматися про його рекомендаційний статус.

Крім того, до Методрекмендацій внсесено кілька “групових” полегшень:

” Підприємствам, що мають дочірні підприємства, рекомендується складати консолідований звіт про управління використовуючи ці Методичні рекомендації, з урахуванням суттєвих коригувань, що випливають з особливостей складання консолідованого звіту про управління порівняно зі звітом про управління”.

“Якщо крім звіту про управління складається консолідований звіт про управління, ці звіти можуть бути представлені як єдиний звіт”.

“Дочірнє підприємство може не наводити у звіті про управління інформацію, рекомендовану пунктом 4 розділу II цих Методичних рекомендацій, якщо таке підприємство та його дочірні підприємства включені до консолідованого звіту про управління або до окремого звіту іншого підприємства.”

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS