Skip to content

НАУП-ребуси

by admin on February 11th, 2019

В “Професійному бухгалтері” №6 опубліковано статтю Ж.Семенченко “Активи, утримувані для продажу: ребуси оподаткування“.

В статті зокрема розглядаються проблеми з оподаткуванням прибутку при здійснення операцій з НАУП:
“Для платників податку на прибуток фіскали роз’яснюють (див., зокрема, ІПК ДФСУ від 28.12.2017 р. № 3186/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 05.05.2018 р. № 2020/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, лист ДФСУ від 16.02.2018 р. № 5956/6/99-99-15-02-02-15), що на момент переведення об’єкта до складу активів, утримуваних для продажу, підприємство здійснює коригування, передбачені ПКУ для продажу основних засобів, а саме:

«збільшувальне» — на балансову вартість об’єкта за даними бухобліку;
«зменшувальне» — на залишкову вартість об’єкта за даними податкового обліку.
<...>
Передусім насторожує той факт, що фіскали пропонують проводити коригування, передбачені ПКУ для продажу основних засобів, уже на момент переведення об’єкта до складу активів, утримуваних для продажу. При цьому в п.п. 14.1.202 ПКУ є чітке визначення продажу товарів, що передбачає передачу прав власності на такий товар, а в разі переведення об’єкта до складу активів, утримуваних для продажу, жодного переходу права власності не відбувається.
<...>
Такого поняття, як необоротні активи, утримувані для продажу, ПКУ не містить.
<...>
якщо під час зарахування на баланс актив було визнано об’єктом основних засобів (виходячи з його вартості та очікуваного строку корисного використання в господарській діяльності), то з позиції ПКУ актив і далі підходить під це визначення. Підстав переводити його до складу оборотних активів у податковому обліку ми не бачимо. Для цілей оподаткування такий актив і далі вважається об’єктом основних засобів. Інша річ, що з місяця, наступного за місяцем переведення активу до складу утримуваних для продажу, у бухгалтерському обліку на нього припиняє нараховуватися амортизація. Відповідно, і в податковому обліку з цього місяця припиняє нараховуватися амортизація. Підстава — п.п. 138.3.1 ПКУ, згідно з яким розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів виконується відповідно до НП(С) БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених п.п. 14.1.138, пп. 138.3.2–138.3.4 ПКУ. А вимоги бухгалтерського обліку (п. 6 розд. ІІ П(С)БО 27), як було вказано вище, свідчать про ненарахування амортизації на вартість таких активів. Відповідно, з моменту переведення активу до складу утримуваних для продажу амортизаційних різниць щодо цього об’єкта не буде”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS