Skip to content

Неприбуткові “підприємницькі” підприємства

by admin on February 15th, 2019

Консультація львівських податківців:

Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати”.

ГКУ – Стаття 62 п.2 :
“Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.”

Отже, якщо підприємство некомерційне, то воно не для здійснення підприємництва.
Тобто, якщо неприбуткова організація є підприємством, створеним для некомерційної господарської діяльності, воно апріорі не може бути суб’єктом малого підприємництва.

ЦКУ: Стаття 85. “Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками”.

Тобто НПО апріорі є непідприємницьким суб’єктом.

Цікаво, що податківці, не зважаючи на зазначені положення ЦКУ та ГКУ, припускають, що таке неприбутково-некомерційно-непідприємницьке підприємство може складати форми, призначені для суб’єктів підприємництва.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS