Skip to content

Мікронеприбуткові звітують за “малими” формами

by admin on February 20th, 2019

ДФС консультує:

“неприбуткові організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (ф. № 1-мс, ф. № 2-мс)”.

“Формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто момент їх виникнення не залежить від дати надходження або сплати коштів”.

Позиція ДФС щодо подання НПО підприємницьких звітів виглядає дещо сумнівно.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS