Skip to content

Мінфін : Методрекомендації вище Закону

by admin on February 27th, 2019

Питання до Мінфіну:
Відповідно до п.7 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом. Середні підприємства мають право не відображати
у звіті про управління нефінансову інформацію.

Згідно з п.4 розділу ІІ Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07 грудня 2018 року № 982, великі підприємства, середня кількість працівників яких на дату складання річної фінансової звітності перевищує критерій у 500 працівників, включають у звіт про управління нефінансові показники.
Чи можуть великі підприємства, середня кількість працівників яких на дату складання річної фінансової звітності не перевищує критерій у 500 працівників, не відображати
у звіті про управління нефінансову інформацію?

Відповідь Мінфіну (лист від 08.02.19): великим підприємствам, кількість працівників яких не перевищує 500, у звіті про управління рекомендується відображати інформацію, передбачену Методрекомендаціями, крім інформації наведеної в п.4 розділу ІІ Методрекомендацій.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS