Skip to content

US-GAAP: березневі оновлення

by admin on March 7th, 2019

FASB випустила два Оновлення:
ASU No. 2019-01 – поліпшення обліку оренди -зміни до розділу 842 Кодифікації. Набуття чинності – грудень 2019 р.
ASU No. 2019-02 – спеціальні положення щодо обліку собівартості та ліцензій при виробництві телесеріалів – розділи 926-20 та 920-350 Кодифікації. Набуття чинності – грудень 2019 р.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS