Skip to content

“Сумнівні” загрози

by admin on March 15th, 2019

КПМГ оприлюднила чергову серію флеш коментів щодо проблем стосунків між МСФЗ та ПКУ.

Судячи з усього, проблема, на думку експертів КПМГ, полягає у вживанні різної термінології.
Процитуємо МСФЗ 9:
“5.5.1 Суб’єкт господарювання визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, що оцінюється згідно з пунктами 4.1.2 або 4.1.2А, для дебіторської заборгованості за орендою, за договірним активом або за зобов’язанням із кредитування, і за договором фінансової гарантії, до якого застосовуються вимоги пунктів 2.1(е), 4.2.1(в) або 4.2.1(г) щодо зменшення корисності”.

Процитуємо ПКУ:
“139.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.

139.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу”.

Додамо, що про “резерви” згадується і в п.139.1 ПКУ.

Отже, головбух може стати заручником термінологічної плутанини.

Зауважимо, що в коментарі КПМГ мова йде про облікову політику. Таким чином, можливо, один зі шляхів подолання вказаної проблеми може полягати в тому, щоб провести відповідні термінологічні узгодження хоча б на рівні внутрішньокорпоративних документів. Ми щоправда не впевнені, що це питання відноситься до єпархії облікової політики.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS