Skip to content

Як зміняться вимоги МСФЗ до основних форм звітності

by admin on March 19th, 2019

На березневому засіданні Ради з МСБО було розглянуто зокрема і поточні питання проекту поліпшення основних форм фіназвітності (Primary Financial Statements project).
Попередньо досягнено згоди про те, що до балансу будуть додані рядки для відображення гудвілу та інвестицій в асоційовані та спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі.
Водночас Рада вирішила не додавати обов’язкових рядків для відображення в звіті про прибутки та збитки амортизації та витрат на розробки та дослідження.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS