Skip to content

Судження щодо достатності

by admin on March 21st, 2019

С’ю Лойд (Sue Lloyd), член Ради з МСБО, опубліковала статтю, в якій пояснює грудневе рішення щодо зміни облікової політики внаслідок оприлюднення Комітетом з тлумачень рішень з порядку денного (agenda decision).

На своєму засіданні у грудні 2018 року Рада з МСБО вирішила оновити свій Довідник з належного процесу, щоб дозволити компаніям «мати достатній час» для здійснення змін у обліковій політиці, що випливають з рішень Комітету з тлумачення МСФЗ.

У новій статті пані Ллойд нагадує читачам, що Комітет з тлумачень МСФЗ публікує рішення щодо порядку денного після того, як він вирішить, що питання зацікавлених сторін не потребує нормотворчих заходів. Натомість, Комітет пояснює, як застосовуються існуючі стандарти МСФЗ до проблеми зацікавлених сторін. Пані Ллойд зазначає:

Рада визнала, що рішення щодо порядку денного часто надають нову інформацію, яку слід розглядати як корисну та переконливу (наприклад, шляхом включення вимог до стандартів з матеріалами, що містяться в підставі для висновків та ілюстративних прикладів). Це означає, що компанія не має помилки лише тому, що її застосування стандартів МСФЗ не відповідає рішенню порядку денного.

Пані Лойд зазаначає, що «це може зайняти деякий час, щоб здійснити таку зміну облікової політики», і обговорює концепцію «достатнього» часу впровадження: це залежить від конкретних фактів і обставин. Це буде залежати від зміни облікової політики та суб’єкта господарювання, що звітує. Бухгалтери, аудитори та регулятори повинні застосовувати судження, щоб визначити “достатність”. Як правило, буде справедливим сказати, що стандартизатори мали на увазі кілька місяців, а не років.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS