Skip to content

Тонка капіталізація та МСФЗ 16

by admin on March 28th, 2019

Черговий випуск флеш-коментарів КПМГ – висновок: обмеження п.п.140.1 -140.3 ПКУ до договорів оренди застосовуватися не повинні.

Нагадаємо, що такий же висновок було зроблено на вебінарі “МСФЗ 16: податкові ризики“, що відбувся 11.12.18.

Також про відсутність загальної небезпеки застосування фіскальних рестрикцій було вказано в статті “МСФЗ 16 «Оренда»: податкові ризики”, яка була надрукована в “Професійному бухгалтері” № 33/ 2018.
Про це ми повідомляли у вересні минулого року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS