Skip to content

Коригування амортизації: те, що списано, а не те, що нараховано

by admin on April 1st, 2019

В листі ДФС від 18.03.2019 р. № 1097-1/6/99-99-12-02-01-15/ІПК зазначено, що коригування фінрезультату за п.п.138.1. та 138.2 ПКУ обчислюється тільки за тими сумами амортизації, які вплинули на фінансовий результат до оподаткування.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS