Skip to content

Новий облік доходів: шахрайства

by admin on April 10th, 2019

Дуг Кармайкл (Doug Carmichael) в березневому номері CPA Journal розмірковує над тим як вплинула нова модель визнання доходів на схеми бухгалтерського шахрайства.

Зокрема автор звертає увагу на проблему визначення та розподілу ціни операції:

“Позитивний вплив мають вимоги визначити всі особливості контрактів, які передбачають змінні платежі, і враховувати всі розумно доступні відомості для визначення розумної кількості можливих сум. Замість окремих оцінок, фактори, такі як прибутки, відшкодування та претензії, повинні бути ретельно розглянуті під час укладення договору та кожного наступного звітного періоду як частина визначення ціни операції.

Керівництво та аудитори повинні бути ретельними у визначенні того, чи призводить звичайна ділова практика та перегляд транзакцій з точки зору клієнта до невизначеності, що призведе до зміни очікуваного платежу. Вимога включити змінну виплату приділяє більшу увагу невизначеності при укладанні контракту, що може зменшити дохід від зазначеної ціни угоди. Аудиторам доведеться дослідити, чи було істотно розглянуто історичний, поточний та прогнозований обсяг інформації, який був достатньо доступним, для оцінки очікуваного платежу та оцінки обґрунтованості та підтримки використаної інформації, а також про основні чинники та припущення”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS