Skip to content

Апдейти для інвесторів від Ради з МСБО

by admin on April 11th, 2019

Вісімнадцяте число Investor Update наразі он лайн.
Інвесторам розповіли про погляд стандартизаторів на облік криптовалюти,про лютневий випуск есеншлс щодо застосування нестандартизованих показників в обліку оренди, та про вплив на бухоблік реформи системи банківських ставок (IBOR Reform).

Крім того, в цьому числі Апдейту надано пояснення стосовно позиції Ради щодо внесення змін до МСФЗ 17.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS