Skip to content

Фінінструментальний компаратив

by admin on April 15th, 2019

В “Практиці МСФЗ” № 4 надруковано матеріал “Фінінструменти-шпаргалка: ПСБО vs МСФЗ” .
В статті розкрито десять основних відмінностей між правилами обліку фінансових інструментів в системі МСФЗ та в системі національних стандартів.

Окрема увага звертається на гостру нормативну суперечливість, притаманну нацстандартам:
“У системі ПСБО існує колізія між вимогами ПСБО 13 та ПСБО 11 щодо застосування амортизованої (теперішньої) вартості до оцінки фінансових зобов’язань. У пункті 10 ПСБО 11 зазначено, що за теперішньою вартістю відображають лише довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки”.

Також автор виокремлює проблему обліку знецінення фінансових активів:
“У системі ПСБО процедуру зменшення корисності фінансових активів та резервування сумнівного боргу розглянуто як окремі облікові алгоритми. Резервування сумнівного боргу — це механізм обчислення чистої реалізаційної вартості поточного фінансового дебіторського боргу (п. 7 ПСБО 10). Нарахування резерву сумнівного боргу відноситься до інших операційних витрат (п. 10 ПСБО 10). Втрати від зменшення корисності фінансових активів відносяться до іншої статті витрат — на інші витрати (п. 33 ПСБО 13)”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS