Skip to content

Четверте оновлення: фінінструменти

by admin on May 2nd, 2019

FASB затвердила Оновлення, яке вносить обмежені зміни до розділів 326, 815, 825 Кодифікації US-GAAP.
ASU No. 2019-04 вносить зміни та доповнення з 23 питань обліку фінінструментів. Головна мета – поліпшення та спрощення чинних вимог.
Більшість змін набувають чинності з грудня 2019 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS