Skip to content

Драфт фінінструментальних змін

by admin on May 3rd, 2019

Рада з МСБО оприлюднила ED/2019/1 Interest Rate Benchmark Reform – проект внесення змін до МСФЗ 9 та МСБО 39 (цей стандарт може працювати в деяких випадках – наприклад, для страховщиків та малих і середніх підприємств).
Запропоновані зміни обумовлені реформою системи IBOR, та переважно стосуються обліку операцій хеджування та відповідних приміток.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17 червня поточного року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS