Skip to content

Оновлення №5

by admin on May 16th, 2019

FASB затвердила ASU No. 2019-05, що коригує 326-й розділ Кодифікації.
Оновлення стосується полегшення перехідних положень в питання оцінки за справедливою вартістю тих фінінструментів, які до переходу на нові правила обліку оцінювалися за амортизованою вартістю.
Для тих підприємств, які ще не застосовують нову модель обліку фінінстурментів, це Оновлення набуває чинності в ті ж терміни, що були зазаначен і в ASU No. 2016-13

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS