Skip to content

КТМФЗ 23: висновки КПМГ

by admin on June 19th, 2019

КПМГ повідомляє про оприлюднення українського перекладу КТМФЗ 23, та робить такі зауваження:

“Вважаємо, що запровадження КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток» потребуватиме від платників податку на прибуток:
— більш детального аналізу податкових наслідків своїх господарських операцій, в тому числі на етапі їх планування;
— доказової аргументації відсутності (або малоймовірності, не суттєвості для цілей фінансової звітності) невизначеності щодо підходів до податку на прибуток або невизначених підходів до податку на прибуток;
— формалізації критеріїв та/або процедур визначення невизначених підходів до податку, а також підходів до обліку операцій, неоднозначно регламентованих МСФЗ (МСБО) і транзакцій, які можуть спричинити податкові ризики, в Обліковій політиці за МСФЗ, або в додатках до такої політики”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS