Skip to content

МСФЗ екстремізм

by admin on July 3rd, 2019

Ел Розен (Al Rosen) знов виступив з розгромною критикою МСФЗ.
Доктор Розен зокрема зауважує:

“МСФЗ є принципово екстремальним обліком нарахування. Для того, щоб обмежити або контролювати «вартісний» екстремізм у звітності, потрібно мати кілька транзакцій, перевірених грошовими коштами. Прибуток може бути нарахований і зафіксований сьогодні, але про відповідні грошові кошти може бути прозвітовано, побічно, протягом наступних 20 років, на основі продуктивності обладнання або чогось подібного. Тим часом готівка для управління суб’єктом господарювання має бути запозичена. Ми спостерігали, як ця тактика управління швидко зростала протягом принаймні останнього десятиліття”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS