Skip to content

Інвестнерухомість: проблеми ідентифікації

by admin on July 4th, 2019

В “Практиці МСФЗ” №6/2019 надруковано статтю Л.Карпова “Оренда і допоміжні послуги“, в якій мова йде про ідентифікацію економічної природи виставкових приміщень з точки зору МСБО 40.

Висновки автора:
“Площі, які використовуються під такі виставки, не є інвестиційною нерухомістю, а є операційною нерухомістю (або нерухомістю, зайнятою власником).

Тому слід уважно ставитися до такої діяльності і, насамперед, зрозуміти, що не завжди наявність договору оренди свідчить про наявність інвестиційної нерухомості. Обов’язково необхідно аналізувати наявність та істотність допоміжних послуг”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS