Skip to content

Хеджування в проекті

by admin on December 22nd, 2010

В грудні IASB оприлюднила для громадського обговорення проект змін стандартів з проблем обліку діяльності з хеджування.
Проект має на меті зблизити облікову модель з корпоративним ризик-менеджентом.
Крім того, проект висуває нові вимоги щодо розкриття інформації про хедж-операції.
Керівництво IASB підкреслює, що нові правила обліку є орієнтованими за принципи(principle-based).
Голова IASB сер Девід Твіді наголошує, що Рада з МСБО прагне замінити сучасні складні норми обліку, які є базованими на правилах, новими, що є більш простими.
Цей проект є частиною плану із заміни IAS 39.
Коментарі приймаються до 9 березня 2011 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS