Skip to content

SDG від ООН

by admin on July 9th, 2019

Рада з міжнародної інтегрованої зітності (International Integrated Reporting Council -IIRC) підписала меморандум про порозуміння з Конференцією хз торгівлі та розвитку ООН (UNCTAD).
Меморадндум стсується зпровадження до системи корпоративного звітування показників сталого розвитку (Sustainable Development Goals – SDGs).
За даними останніх досліджень майже 90% великих компаній вже запровадили до своїх звітів SDG-показники частково або повністю.

джерело

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS