Skip to content

Головбух держпідприємства “між молотом і ковадлом”

by admin on July 11th, 2019

інтерв’ю для “Практики МСФЗ” легендарного Миколи Марченка.

“Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом МФУ від 19.12.2006 р. № 1213, у багатьох питаннях також суперечить МСФЗ.

Головбух знов опиняється між молотом і ковадлом. З одного боку — закони та статутні документи, а з другого — МСФЗ.

Щоб не робити з бухгалтера заручника таких колізій, гадаю, вимоги треба звести до якогось єдиного знаменника”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS