Skip to content

ПСБО 25: метаморфози

by admin on July 16th, 2019


Наказ Мінфіну від 31.05.2019 №226 – зміни до нормативів, що регулюють “спрощений” бухоблік для “малюків”.
1.Змінено назву ПСБО 25.
2.Термінологію чинних бухнормативів узгодлжено з термінологією Закона про бухоблік.
3.Додано рядки НМА до “малого” балансу.
4.Опцію ведення обліку витрат тільки за 8 класом еліміновано.
5.Доступ до “спрощеного” обліку забезпечено непідприємницьким товариствам.
6.Вилучено беззмістовну норму про наведення в дужках сум непрямих податків та відрахувань від доходу.
7.Вилучено ганебну норму про можливість ведення бухобліку без застосування подвійного запису (п.9 розділ1 ПСБО 25). Проте цей осоружний сором досі зберігається в статті 3 Закону про бухоблік.

ГОЛОВНЕ – Зміна до п.2 розділу 2 НПСБО 1 – нова редакція

“Для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 “Спрощена фінансова звітність”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (із змінами). Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті).“.

Таким чином, головбухи, які дбають про професійну гігієну, навіть працюючи в малому бізнесі, можуть не застосовувати всю цю “спрощену” недозвітність.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS