Skip to content

IAS 12 змінено

by admin on December 23rd, 2010

20-го грудня IASB внесла зміни до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Стандарт вимагає, щоб підприємство, визначаючи відстрочені податки, виявляло свої очікування щодо відшкодування вартості активів: через використання або реалізацію. Стосовно інвестиційної нерухомості, яка оцінена за справедливою вартістю, в стандарт введено припущення про звичайне відшкодування такого активу через реалізацію.
Внаслідок вказаних змін зі сфери інтерпретації SIC-21 виведено інвестиційну нерухомість, яка оцінюється за справедливою вартістю.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS