Skip to content

ДФС про модифікацію

by admin on July 16th, 2019

Тим, хто полюбляє бавитися зі строками боргів, ДФС нагадала:

“Якщо попередньо фінансове зобов’язання класифікувалося як короткострокове, а зміна строку впливає на його класифікацію як довгострокового фінансового зобов’язання – в бухгалтерському обліку необхідно розрахувати дисконт (це різниця між майбутньою та теперішньою вартістю зобов’язання) та включити такий дисконт в доходи, що в свою чергу вплине на збільшення фінансового результату та збільшення об’єкту оподаткування податком на прибуток”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS