Skip to content

Виняток з винятку

by admin on July 17th, 2019

Рада з МСБО оприлюднила драфт поправок до МСБО 12.
Пропонується в параграфі 22А запровадити виняток для операцій, які пов’язані з первісним визнанням активів та зобов’язань. Зараз для цих операцій є чинним виняток параграфу 22 щодо невизнання відстрочених податкових активів та зобов’язань.

Обговорення триватиме до листопада.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS