Skip to content

Непідприємницькі та “суспільно-інтересні”

by admin on July 25th, 2019

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 625 до Порядку подання фінансової звітності було внесено зміни, які переважно узгоджуються з нещодавніми змінами, внесеними до ПСБО 25.

Зауважимо, що нова редакція абзацу шістнадцятого п.2 Порядку тепер виглядатиме так :

“Підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.”

В самому ПСБО 25 немає виключення для непідприємницьких товариств, що повинні складати фінзвітність за МСФЗ.
Таким чином, КМУ вочевидь, дає зрозуміти, що норми Закону про бухоблік, які стосуються обов’язкового застосування МСФЗ, стосуються і непідприємницьких товариств.

Нагадаємо формулювання п.3 статті 11 Закону:
“Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати”.

Таким чином, непідприємницьки товариства можуть, на думку урядовців, бути підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
:)

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS