Skip to content

Суттєвість як вона є

by admin on August 2nd, 2019

РМСБО пропонує внести зміни до МСБО 1, щоб пояснити як слід застосовуати категорію суттєвості до розкриття інформації про облікові політики.

Мартін Едельман (Martin Edelmann) голосував проти цього проєкту, бо вважає, що облікова політика занадто важливе питання, щоб до нього застосовувати пороги суттєвості.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS