Skip to content

Основні засоби: IFRS vs US-GAAP

by admin on August 5th, 2019

Ентоні ДеСтефано (Anthony DeStefano) в Accounting Today публікує короткий огляд деяких розбіжностей в обліку основних засобів між системами МСФЗ та американськими ГААП.
Зокрема автор наголошує на особливостях обліку землі:
“Поводження із землею як активом має певну схожість між двома наборами правил, але також є і деякі відмінності у підході. Відповідно до обох правил, земля не амортизується. GAAP, однак, зазначає, що витрати на знесення існуючої будівлі, розчищення та вирівнювання земельної ділянки та інші подібні витрати додаються до вартості землі та не амортизуються. МСФЗ не містить такого положення. Поліпшення земель, які мають термін корисного використання та додають до функціональності земельної ділянки, слід обліковувати на окремому рахунку активів та амортизувати відповідно до GAAP та IFRS”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS