Skip to content

Інструкція померла…

by admin on August 15th, 2019

Ми вже повідомляли про скасування одіозної Інструкції з бухобліку ПДВ.
Важливе повідомлення з цього приводу роблять податкові радники КПМГ О.Олехова, В.Шекера і Д.Ломанцова:

“вважаємо, що за нових обставин порядок бухгалтерського обліку ПДВ на підприємствах все ж потребує належної формалізації та певної конкретизації, оскільки ПКУ не встановлює правила бухгалтерського обліку, а План рахунків та Інструкція
№ 291:

— не регламентують повністю методику обліку ПДВ, а натомість містять лише типові кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку;

— формально, не є обов’язковими для підприємств, які використовують МСФЗ, а отже не є належним нормативним підґрунтям для обліку ПДВ такими підприємствами (а, особливо, у випадках коли такі підприємства застосовують «корпоративні» рахунки обліку, відмінні від наведених в Інструкції № 291).

Також нормативно неврегульованими можуть вважатися такі основні питання:

— визнання у витратах сум ПДВ за незареєстрованою постачальником податковою накладною (раніше, згідно п.8 Інструкції № 141, наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН сума ПДВ відносилася на інші витрати операційної діяльності (рахунок 949));

— облік заблокованих в ЄРПН (тимчасово або «назавжди») податкових накладних від постачальників;

— методологія обліку суми донарахованих та надмірно сплачених ПДВ зобов’язань на підставі розрахунків коригування;

— дати та підстави включення до первісної вартості основних засобів, запасів чи віднесення на витрати сум ПДВ, якщо такі активи призначаються для використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, або не в господарській діяльності;

— методика пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у зв’язку із здійсненням платником оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операцій (згідно статті 199 ПКУ).

Наразі інформація про проект «нової Інструкції № 141» на офіційному сайті Мінфіну відсутня.

Деякі такі «прогалини» наразі врегульовані іншими нормативними актами. Наприклад, П(С)БО №№ 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи» та 9 «Запаси», а також відповідні МСБО №№ 16, 38, 2 зазначають про необхідність включення до вартості таких активів непрямих податків, які не компенсуються підприємству, але не встановлюють методології обліку такого включення (в тому числі, наприклад, якщо про таке «не компенсування» стало відомо за підсумками річного перерахунку ПДВ за статтею 199 ПКУ, а відповідні активи вже амортизуються, або продані або використані у виробництві).

Водночас комплексна законодавчо затверджена методика бухгалтерського обліку ПДВ наразі відсутня.

Відтак методологію бухгалтерського обліку ПДВ, а особливо, у «нестандартних» випадках, доцільно формалізувати та затвердити розпорядчим документом підприємства.

Це може бути окреме Положення про бухгалтерський облік ПДВ або Додаток до Облікової політики, який міститиме обґрунтований опис методології обліку ПДВ (в межах дозволених ПКУ та з врахуванням специфіки діяльності підприємства) та буде ефективним на практиці, в тому числі і при перевірках податкових органів”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS