Skip to content

Податковий кодекс спричинив зміни бухгалтерского закону

by admin on December 29th, 2010

У зв’язку з набранням чинності Податковим кодексом Верховна рада серед іншого внесла зміни і до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Ці зміни зводяться до наступного:
1. Стаття 3 передбачатиме можливість ведення спрощеного обліку без застосування подвійного запису.
2. Стаття 8 віддає на розсуд керівництва компанії вирішення питання про застосування МСФЗ. Втім в цій же статті йдеться про виключення з цього правила в тих випадках, коли «обов’язковість застосування міжнародних стандартів визначена законодавством». (Сама згадка про таку обовязковість наводить на роздуми про перспективу обовязкового запровадження МСФЗ в певних випадках. Отже розпорядження Колєснікова про розробку відповідного закону може бути виконаним, не зважаючи на ліквідацію Держкомпідприємництва та звільнення Бродського).
3. Нова редакція дев’ятої статті закону вже не допускає безпосереднього вилучення бухгалтерської документації (крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом).
4. Підприємства, які підпадають під нульову ставку податку на прибуток, будуть подавати фінансову звітність в «малому» форматі, і тільки раз на рік.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS