Skip to content

Понеділкове від доктора Серафікуса: ентропія від Мінфіну

by admin on September 2nd, 2019


ФІЗИКА:
Класика термодинаміки: при мимовільних процесах в системах, що мають постійну енергію, ентропія завжди зростає. Фізичний сенс зростання ентропії зводиться до того, що ізольована (з постійною енергією) система, яка складається з певної кількості частинок, прагне перейти в стан з найменшою впорядкованістю руху частинок. Це термодинамічна рівновага, при якому рух частинок є хаотичним. Максимальна ентропія означає повну термодинамічна рівновага, що є еквівалентом хаосу.

Здавалося б – при чому тут Мінфін України?

“Впорядкування” міжнародних стандартів на сайті цього органу явно свідчить про досягнення ним термодінамічної рівноваги.
:)

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS