Skip to content

МСФЗ 17: що треба розуміти інвесторам

by admin on September 4th, 2019

Вересневий випуск “Investor Perspectives” публікує статтю члена Ради з МСБО Ніка Андерсена (Nick Anderson) про ситуацію з МСФЗ 17.
Автор на прикладах коментує запропоновані зміни та доповнення до “страхового” стандарту.
Запропоновані зміни є новими вимогами до оцінки та новими вимогами до розкриття інформації, що стосуються:
• комісійних, що сплачуються за короткостроковим договорами страхуванням з очікуваними поновленнями; і
• визнання прибутку від договорів довгострокового страхування з інвестиційними доходами (returns).

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS