Skip to content

Переклад: небезпека

by admin on September 6th, 2019

В офіційному перекладі МСФЗ для МСП, розміщеному на сайті Мінфіну, міститься небезпечна помилка, яка повністю спотворює оригінальний зміст припису стандарту.

Оригінальний текст:
“18.14 An entity shall recognise expenditure incurred internally on an intangible item, including all expenditure for both research and development activities, as an expense when it is incurred unless it forms part of the cost of another asset that meets the recognition criteria in this IFRS”.

Офіційний переклад:
“18.14. Витрати підприємства на створення нематеріального активу, включаючи видатки на дослідження та розробки, визнаються витратами, що включаються до його собівартості, якщо вони понесені не на створення іншого активу, що відповідає критеріям визнання в цьому МСФЗ”.

Правильний переклад:
“18.14. Витрати підприємства на створення нематеріального активу, включаючи видатки на дослідження та розробки, визнаються витратами,коли вони понесені, якщо вони не включаються до собівартості іншого активу, що відповідає критеріям визнання в цьому МСФЗ”.

Неправильний переклад несе значні фіскальні загрози українським підприємствам, що звітують за МСФЗ для МСП.
Сподіваємося Мінфін швидко виправить помилку.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS