Skip to content

МСФЗ 16: практика укрімплементації

by admin on September 12th, 2019

Директор PwC Ілля Таран – інтервью для ПРАКТИКИ МСФЗ:

“Що стосується проблем із застосуванням МСФЗ 16, то їх, звичайно, чимало. Передусім, це власне визначення того, що є орендою, адже, з одного боку, не всі де-юре договори оренди є орендою в розумінні МСФЗ 16, а з другого боку, оренда для цілей обліку може бути прихована в інших договорах чи відносинах, які юридично називаються зовсім інакше. Наприклад, багато питань останнім часом виникало щодо прав користування землею, які можуть ґрунтуватися як на орендних договорах, так і на інших правочинах.

Одне з найскладніших і найсуттєвіших питань — установлення строку оренди, адже за МСФЗ 16 це не просто договірний строк, а строк, що має враховувати можливості продовження чи дострокового припинення оренди. Визначення цього строку вимагає застосувати професійне судження, і навряд чи бухгалтер, хай навіть і головний, може зробити таке судження самостійно. Адже, як правило, рішення щодо продовження чи припинення оренди ухвалює не бухгалтерія, а отже, і визначати, наскільки ймовірним є таке продовження чи припинення, має підрозділ, відповідальний за такі рішення, а бухгалтерія має лише відобразити це в обліку.

Ще одним складним питанням є індексація орендних платежів, яка трапляється в Україні досить часто, але залежно від конкретних умов може обліковуватися дуже по-різному. Можливі варіанти включають, зокрема:

віднесення всіх орендних платежів на витрати періоду замість капіталізації, якщо індексований платіж є орендним платежем, не залежним від ринкових індексів або ставок;
визнання орендного активу та зобов’язання на підставі поточного значення орендного платежу, якщо зміни суми платежу залежать лише від певного ринкового індексу або ставки. При цьому суму орендного активу та зобов’язання слід переглядати під час кожної зміни орендних платежів;
облік орендного зобов’язання як деномінованого в іноземній валюті за МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» з визнанням переоцінки у фінансовому результаті;
облік індексації як вбудованого деривативу за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Оскільки це лише перший рік застосування МСФЗ 16, то не всі ще зіткнулися з питаннями модифікації оренди (тобто перегляду умов орендного договору), але це також одна з проблемних сфер цього стандарту.

Хочу також зазначити, що ці питання актуальні не тільки для українських підприємств, а й для всіх підприємств у світі, що застосовують МСФЗ. Деякі запитання почали надходити до КТМФЗ, тож ми ще почуємо про проблеми МСФЗ 16 і, можливо, побачимо якісь нові роз’яснення щодо них”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS